Digitální pasport MU

Původ dat

Grafickou část (geometrii) dat stavebního pasportu spravuje Oddělení facility managementu ze Správy univerzitního kampusu Bohunice (OFM SUKB). Atributová data k příslušným prostorovým datům stavebního pasportu spravuje Divize informačních systémů na Ústavu výpočetní techniky MU.

Stavební pasport

Stavební pasport je soubor informací o budovách, místnostech a dalších stavebních prvcích.

Těmi jsou zejména dveřní a okenní otvory, podhledy, schodiště, rampy ad. U každého prvku je evidována jak přesná poloha tak i atributy. Z atributů se udržují zejména informace o jednotlivých druzích a typech povrchů podlah, stěn a stropů včetně jejich výměr. Další informace jsou udržovány např. o dveřích (materiál, zabezpečení, směr odkud kam se otevírají), oknech (plochy výplní a rámů) nebo schodištích. Kótování je prováděno automatizovaně k tomuto účelu vyvinutým nástrojem.

Technologický pasport

Technologický pasport je soubor informací o technologiích a zařízeních, včetně logických návazností mezi nimi.

Předmětem evidence je jak přesná poloha zařízení tak i jejich atributy. Ty se dělí na hromadné-společné všem zařízením (např. výška, výrobce, typové označení výrobku, příslušnost k okruhu nebo větvi dané technologie ad.) a konkrétní-specifické pro daný typ zařízení (např. u svítidel se jedná o typ a počet zdrojů, druh svítidla ad.). Mezi zařízeními z dané technologie ale i z technologií jiných se evidují i logické návaznosti-funkční vazby. Tedy např. u zařízení typu “fan-coil” se evidují vazby na technologie silnoproudu, kanalizace, chlazení, topení, vzduchotechniky i MaR.

Vnější plochy a dřeviny

Pasport vnějších ploch je soubor informací o vnějších plochách. Těmi se myslí nezastavěné plochy související s budovou nebo plochy, na kterých je evidován majetek nebo prováděna údržba popřípadě jiné činnosti.

Novinky pasportu

 • 14. 9. 2018

  Změna koncepce novinek

  Nově budeme přidávat novinky týkající se celého digitálního pasportu MU.

 • 31. 5. 2018

  Aktualizace TP

  Po provedené rekonstrukci menzy na rektorátě MU byl aktualizován také technologický pasport těchto prostor. Dále byly pasportizovány kamery v budovách univerzitního kampsusu v Bohunicích. Na aktuální stav se můžete podívat v aplikaci Kompas.

 • 22. 5. 2018

  Aktualizace TP

  Aktualizace technologického pasportu pokračuje. Nově si ho můžete prohlédnout v budově A21 v univerzitním kampusu v Bohunicích.

 • 1. 3. 2018

  Aktualizace TP

  Nově byl pořízen technologický pasport v budově A20 v univerzitním kampusu v Bohunicích.

Další novinky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info