Geoportál

MapGEN

Online generování plánů stavebního a technologického pasportu (vč. prvků požární ochrany) ve formátu PDF nebo PNG. 

Vstoupit do aplikace

MapGEN (Map GENerator) je webová aplikace zpřístupňující pasportní data o budovách MU ve formě statických výstupů. Těmi se rozumí zejména výkresová dokumentace, plány nebo tematické mapy. Podporován je export do formátů PDF a PNG. Vhodně tak doplňuje již existující aplikaci Datový sklad dokumentace, která uživatelům zpřístupňuje data o budovách ve formátu DWG (CAD soubor).

Pro uživatele byl sestaven jednoduchý průvodce, který v několika krocích umožňuje ovlivnit parametry požadovaného výstupu. Vybrat si lze celou budovu (tzn. všechna podlaží), jednotlivá podlaží nebo místnost v budově, dále pak formát i typ výstupu. Interaktivní formou si uživatel vybírá seznam vrstev a popisné informace, které budou zobrazeny ve výstupu.

Aplikace je určena širokému spektru uživatelů z prostředí Masarykovy univerzity. Nabízí se využití pro účely požární ochrany, orientace v budovách, ale i správy a údržby majetku. Přístup k aplikaci je omezen celouniverzitním přihlášením, při němž se zadává UČO a primární heslo.

MapGEN je nyní plně funkční pro Stavební pasport MU. Z technologií lze pořídit plány rozmístění hasicích přístrojů, hydrantů a nouzového osvětlení. Novinkou je možnost pořídit si plány obsahující vybraná data požární ochrany, tj. požární úseky, protipožární dveře a okna, směry úniku při evakuaci, včetně popisných informací jako je např. požární odolnost. Do budoucna se počítá s doplněním výstupů o další vhodné zařízení a technologie.


Kontakt

Oddělení facility managementu

Správa Univerzitního kampusu Bohunice


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info