KOMPAS

Webový geografický informační systém určený pro práci s pasportními daty Masarykovy univerzity.

Vstoupit do aplikace

Hlavní část Kompasu - tzv. jádro - obsahuje především data Stavebního pasportu (budovy, místnosti, dveře, apod.) a nástroje pro jejich hledání a zobrazování. Kromě toho je možné aktivovat tzv. moduly, které v aplikaci zpřístupní další data a nástroje.

Modul Technologického pasportu obsahuje evidenci technologických zařízení včetně jejich atributů. Mezi zařízeními z dané technologie (ale i z technologií jiných) se evidují také logické návaznosti a funkční vazby, které je možné procházet.

Modul Požární ochrany slouží pro zobrazení přehledu požárně-bezpečnostních prvků v budovách. Součástí jsou nejen stavební prvky a technologická zařízení, ale také speciální vrstvy (např. požární úseky, únikové cesty apod.). 

Kompletní popis aplikace včetně způsobu ovládání naleznete v Nápovědě KOMPASu.

Přístup do aplikace

Přístup k aplikaci je omezen celouniverzitním přihlášením, tj. potřebujete UČO a primární heslo (pro osoby mimo univerzitu lze zřídit Sponzorovaný účet hosta). Moduly jsou přístupné pouze vybraným uživatelům a o přístup k nim je nutno explicitně požádat.
Požadavky na vytvoření Sponzorovaného účtu (pro osoby mimo univerzitu, které nemají UČO) a požadavky na přístupová práva (Technologický pasport, Požární ochrana) lze zadat do interaktivního formuláře přímo v KOMPASu v horní liště na Kartě uživatele.

Propojení s dalšími systémy

Jádro KOMPASu čerpá data z Centrální evidence budov a místností, jejichž primárním úložištěm je INET. Propojení je zajištěno proklikem z Detailu vybraného objektu, které Vás přesměruje do relevantní sekce v INETu - konkrétně na Přehled budov a místností, Informace o místnostech nebo Informace o dveřích

Prokliknout se také můžete do Registru budov a místností v ISu. Zde může být struktura mírně odlišná, ale obecně odpovídá struktuře v Centrální evidenci.

Součástí Detailu je také proklik do univerzitního CAFM systému Archibus. Prohlédnout si můžete dokumenty k budovám, nebo podrobné informace o dveřích a vybraných zařízeních technologického pasportu, vč. informací o údržbě. Evidují se údaje o termínu revizí, servisní firmě, nákladech, včetně revizních zpráv a dalších dokumentů. Přístup je vázán na konkrétní práva v Archibusu, pro jejich přidělení kontaktujte Oddělení facility managementu SUKB.

Stahování dat

Aplikace nabízí několik možností, jak si mapu a data vyexportovat. Prostřednictvím ikony Tisk si můžete uložit aktuální výřez mapy do formátu PNG nebo PDF. V Detailu vybraného objektu pak naleznete ikonu Export plánu. Zde si můžete nakonfigurovat obsah výsledného souboru, který je vygenerován prostřednictvím nástroje MapGEN. Získáte tak reprezentativní výstup ve formě mapového pole, včetně legendy, měřítka apod. 

Studenti a zaměstnanci MU mohou také využít proklik do Datového skladu výkresové dokumentace, odkud si mohou stáhnout výkresy ve formátu DWG. Externí pracovníci MU (tzv. Guesti) nemají tuto ikonu přístupnou. O výkres je třeba požádat kontaktní osobu (manažera) zakázky z MU, který jej z interního systému stáhne a nasdílí.  

Odkazování do KOMPASu

KOMPAS má svůj interní systém pro rozpoznávání a zpracování informací z URL adresy. V Detailu si můžete například přes ikonu zobrazit odkaz na vybraný objekt. 

Podrobnosti k odkazování

Obecné tvary URL:

https://kompas.muni.cz/auth/<modul>/<objekt>/<poloha_zoom>
https://kompas.muni.cz/auth/<modul>/<dialog>

Příklady použití:

https://kompas.muni.cz/auth/tech
https://kompas.muni.cz/auth/BMA01N05D017
https://kompas.muni.cz/auth/tech/BMA01N05055BAEA021
https://kompas.muni.cz/auth/@1847817.84,6310543.68,z21
https://kompas.muni.cz/auth/tech,fire/BHA02N01002GHXV001/@1844966.86,6304986.9,z23

https://kompas.muni.cz/auth/zadostpristup
https://kompas.muni.cz/auth/nahlasitchybu
https://kompas.muni.cz/auth/tech/registrtp


Kontakt

Mgr. Jan Tajovský

Tým GIS, Divize informačních systémů, ÚVT

telefon: 549 49 3333
e‑mail:

Mgr. Bc. David Mikstein

Pasportní tým, Oddělení facility managementu, SUKB

telefon: 549 49 4198
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info